Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníkuve znění zákona č. 136/2002 Sb.

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

Zákazník má právo odstoupit  od kupní smlouvy a to bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Expediční náklady si zákazník hradí sám. Zboží vrácené dobírkou nebude přijato!!

Zákazník je povinnen zkontrolovat zboží ihned po převzetí a pokud není zboží v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční době projeví závada, může uplatnit u prodávajího  odpovědnost za vady na zboží.Nelze však uplatňovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla důsledkem nesprávného užití nebo běžným opotřebením.

Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace mohou řešeny těmito způsoby:

-      opravou

-      výměnou za jiné zboží v odpovídající ceně  po dohodě s zákazníkem

-      slevou na zboží

-      vrácením peněz po dohodě se zákazníkem

Zboží musí být odesláno čisté a hygienicky nezávadné.

K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit doklady o zaplacení ( fakturu), a písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace.